Usługi pielęgniarskie

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE
wraz z punktem poboru materiałów do badań laboratoryjnych

  • bezpłatna opieka pielęgniarska dla osób ubezpieczonych w ramach umowy z NFZ
  • prywatne świadczenia pielęgniarskie
  • bezpłatną Szkołę Rodzenia we współpracy z położną rodzinną i lekarzem rodzinnym
  • badania laboratoryjne w ramach odrębnej umowy z laboratorium (ponad 2500 testów), zapewniamy pomoc w transporcie medycznym osób,
  • opiekę pielęgniarską nad dziećmi, również dla przedszkoli,
  • opiekę pielęgniarską nad osobami starszymi, w tym dla domów opieki,
  • opiekę położniczą w ramach współpracy z położną,
  • opiekę lekarską w ramach współpracy z lekarzami różnych specjalności.

Facebook