USŁUGI PIELĘGNIARSKIE
wraz z punktem poboru materiałów do badań laboratoryjnych

  • bezpłatna opieka pielęgniarska dla osób ubezpieczonych w ramach umowy z NFZ;
  • prywatne świadczenia pielęgniarskie;
  • bezpłatna Szkoła Rodzenia we współpracy z położną rodzinną i lekarzem rodzinnym;
  • badania laboratoryjne w ramach odrębnej umowy z laboratorium (ponad 2500 testów);
  • opieka pielęgniarska nad rodziną i dziećmi;
  • opieka pielęgniarska nad osobami starszymi;

 

 

Facebook