Usługi pielęgniarskie

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE
wraz z punktem poboru materiałów do badań laboratoryjnych

  • bezpłatna opieka pielęgniarska dla osób ubezpieczonych w ramach umowy z NFZ;
  • prywatne świadczenia pielęgniarskie;
  • bezpłatna Szkoła Rodzenia we współpracy z położną rodzinną i lekarzem rodzinnym;
  • badania laboratoryjne w ramach odrębnej umowy z laboratorium (ponad 2500 testów), zapewniamy pomoc w transporcie medycznym osób;
  • opieka pielęgniarska nad dziećmi, również dla przedszkoli;
  • opieka pielęgniarska nad osobami starszymi, w tym dla domów opieki;
  • opieka położnicza w ramach współpracy z położną;
  • opieka lekarska w ramach współpracy z lekarzami różnych specjalności.

Facebook