Centrum Zdrowia i Rehabilitacji „Feniks” w Wejherowie (przy ul. Fenikowskiego 21/18) jest zakładem leczniczym założonym i prowadzonym przez podmiot leczniczy: Praktykę Pielęgniarki Rodzinnej Edytę Kozańską.

Zakres i profil działalności Centrum ma źródło w potrzebach środowiska lokalnego na konkretne usługi medyczne. Posiadamy zasoby lokalowe i sprzętowe oraz zasoby osobowe (kwalifikacje i kompetencje personelu) spełniające wszystkie warunki gwarantujące świadczenie oferowanych usług medycznych na wysokim poziomie – potwierdzeniem, czego jest wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego, Nr księgi rejestrowej: 000000198485.

W ramach Centrum funkcjonują następujące poradnie:

  1. Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej wraz z punktem poboru materiałów do badań laboratoryjnych;

          Adres: Pielęgniarka-Wejherowo

  1. Poradnia Rehabilitacyjna z pracowniami: fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, krioterapii i pracownią masażu leczniczego;
  2. Poradnia Logopedyczna;
  3. Poradnia Psychologiczna;
  4. Poradnia Pedagogiczna.

          Adres: Pedagog

  1. Szkoła Rodzenia „Urodzinki” z poradnią laktacyjną;

          Facebook: SzkołaRodzeniaWejherowo

 

Interdyscyplinarny zespół współpracujących i pracujących w Centrum specjalistów składający się z: fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, położnych, terapeutów integracji sensorycznej oraz lekarzy, umożliwia kompleksową i zindywidualizowaną opiekę i rehabilitację pacjenta.

Facebook