Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Feniks w Wejherowie (przy ul. Fenikowskiego 21/18) jest zakładem leczniczym założonym i prowadzonym przez podmiot leczniczy: Praktykę Pielęgniarki Rodzinnej Edytę Kozańską.

Zakres i profil działalności Centrum Feniks ma źródło w potrzebach środowiska lokalnego, na konkretne usługi medyczne. Posiadamy zasoby lokalowe i sprzętowe oraz zasoby osobowe (wysoko wykwalifikowany i kompetentny personel), spełniające wszystkie warunki gwarantujące świadczenie oferowanych usług medycznych na wysokim poziomie – potwierdzeniem, czego jest wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego, Nr księgi rejestrowej: 000000198485.

W ramach Centrum funkcjonują następujące poradnie:

  1. Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej wraz z punktem poboru materiałów do badań laboratoryjnych;

          Adres: Pielęgniarka – Wejherowo

  1. Poradnia Rehabilitacyjna z pracowniami: fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, krioterapii oraz pracownią masażu leczniczego i relaksacyjnego;
  2. Poradnia Logopedyczna;
  3. Poradnia Psychologiczna;
  4. Poradnia Pedagogiczna.

          Adres: Pedagog

  1. Bezpłatna Szkoła Rodzenia „Urodzinki” z poradnią laktacyjną;

          Facebook: Szkoła Rodzenia Urodzinki – Wejherowo

 

Interdyscyplinarny zespół współpracujących z Centrum Feniks specjalistów, składający się z: fizjoterapeutów, masażysty, psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarek oraz terapeutów Integracji Sensorycznej, umożliwia kompleksową i zindywidualizowaną opiekę oraz rehabilitację pacjenta.

Facebook