Logopeda

Poradnia zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacją i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do 18 roku życia. Terapia logopedyczna obejmuje korekcję dysfunkcji oralnych, stymulacje polisensoryczne, terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem, upośledzonych umysłowo, z wadą słuchu, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa oraz innymi zespołami chorobowymi. Prowadzimy indywidualne  sesje terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Każdy z pacjentów otrzymuje pełną diagnozę oraz indywidualny program terapeutyczny. 

Zajmujemy się terapią osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy;
 • z dyslalią;
 • upośledzonych umysłowo w różnym stopniu;
 • autystycznych;
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • z zespołem Downa;
 • z zaburzeniami genetycznymi;
 • z zaburzeniami neurologicznymi

Terapia neurologopedyczna prowadzona jest m.in. metodą psychostymulacyjną, która nie ogranicza się do jednego typu zaburzenia, a pozwala na pracę z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie, intelektualnie, ruchowo, z uszkodzonym słuchem, zespołem Downa, autyzmem, niedowidzące, jąkające się czy z uszkodzeniami CUN. Główny cel pracy tą metodą jest wywołanie i utrwalenie spontanicznej aktywności słownej (S.A.S), która występuje u dziecka wtedy, gdy mówi ono z własnej potrzeby, bez dodatkowych wzmocnień lub instrukcji. Realizowana jest poprzez:

Relaks psychostymulacyjny – technika oddziaływująca na ciało, połączona ze specjalnie dobraną muzyką. Relaks likwiduje napięcia mięśniowe będące konsekwencją stresu komunikacyjnego. Stanowi integralną część pracy nad mową, myśleniem i zachowaniem.

– Ćwiczenia oddechowo-głosowe i rozwibrowujące – celem tych ćwiczeń jest uświadomienie prawidłowego toru oddechowego jak również właściwego ustawienia głosu.

– Ćwiczenia energetyzujące – ćwiczenia ruchowe poprawiające krążenie, oddychanie oraz koordynację ruchową. Ćwiczenia te podnoszą koncentrację uwagi a także pobudzają wyobraźnię.

– Ćwiczenia artykulacyjne: oparte na tzw. ekspander artykulacyjny usprawniający koordynację ruchową obu rąk oraz rozwijającą sprawność języka oraz schematach artykulacyjnych, których celem jest poprawa artykulacji głosek.

Masaż logopedyczny – poprawiający czucie i sprawność aparatu artykulacyjnego.

Techniki wspierające motywację do mówienia:

 • technika „zalewanie mową” – technika ta dostarcza wielu słownych bodźców słuchowych;
 • technika wielokrotnych powtórzeń – technika ta polega na wielokrotnym powtarzaniu najważniejszych słów i zdań aby utrwalić je w pamięci słuchowej;
 • zabawy tematyczne – technika ta zachęca dziecko z zaburzeniami mowy do podejmowania działań poprzez zabawę inspirowaną i reżyserowaną przez terapeutę.
 • zabawy parateatralne – celem działań parateatralnych jest odgrywanie ról przez osoby uczestniczące. Pod osłoną odgrywanej roli uczestnik oswaja się z nowymi zachowaniami i sytuacjami nie przeżywając frustracji. Oprócz rozwijania wyobraźni, zabawy parateatralne rozwijają także poczucie sprawstwa.

Techniki ułatwiające mówienie i rozumienie mowy:

 • Rytmogesty – są to płynne i obszerne ruchy rak wspomagające czynność mówienia na etapie podstawowym. Kreacje ruchowe – należą do technik ruchowych wspierających wypowiedzi zdaniowe. Kreacje ruchowe podwyższają koncentrację podczas uczenia się, tworząc jednocześnie skojarzenia słuchowo-ruchowe i artykulacyjno- ruchowe.

Techniki pracy nad rozwojem form wypowiedzi słownych:

 • Trening komunikacji słownej – dialog-trening dialog odbywa się podczas zabaw tematycznych i parateatralnych.
 • Trening komunikacji słownej – opowiadanie-trening umiejętności opowiadania realizowany jest m.in. w oparciu o historyjki obrazkowe co przy okazji stymuluje myślenie przyczynowo-skutkowe. Wsparciem dla rozwoju umiejętności opowiadania są podpisy przygotowane w formie etykiet stanowiących podpis do obrazka.
Facebook