Rehabilitacja dla dzieci

Oferujemy indywidualnie dobraną rehabilitację dla dzieci i niemowląt, prowadzoną przez profesjonalną i doświadczoną kadrę fizjoterapeutów stale podnoszących swoje kwalifikacje i wykorzystujących nowoczesny sprzęt.  Specjalizujemy się w metodach:

 1.  Vojty
 2.  NDT Bobath
 3.  Integracji Sensorycznej
 4.  Terapii manualnej
 5.  Kinesiotaping-u
Dlaczego warto skorzystać z rehabilitacji DLA DZIECI w Centrum Feniks?
 • Współpracujemy z doświadczonymi fizjoterapeutami, którzy zapewniają kompleksową obsługę.
 • Korzystamy z nowoczesnych metod rehabilitacji, przynoszących zadowalające efekty dla pacjenta, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.
 • Zapewniamy przyjazną atmosferę i profesjonalną opiekę medyczną.

 

METODA VOJTY

Metoda Vojty to metoda usprawniania ruchowego określana także jako terapia odruchowej lokomocji. Stworzona w latach 60–tych przez czeskiego neuropediatrę, dr Vaclava Vojtę. Rehabilitacja metodą Vojty stosowana jest głównie u niemowląt i małych dzieci – wtedy przynosi najlepsze rezultaty, lecz stosowana może być także u dorosłych.

Terapia Vojty polega na manualnej stymulacji punktów uciskowych zlokalizowanych w odpowiednich strefach na ciele. Znaczenie ma zarówno siła ucisku, jak też kierunek stymulacji oraz pozycja w której wykonywana jest taka rehabilitacja dzieci. Fizjoterapia z zastosowaniem ćwiczeń Vojty ma za zadanie doprowadzić do pojawienia się wzorców ruchowych (wzorców motorycznych). Wzorce ruchowe mają bardzo określone cechy i są potrzebne do prawidłowego rozwoju motorycznego niemowląt i dzieci.

 

METODA NDT – BOBATH

Metoda NDT Bobath jest znaną i popularną koncepcją neurorozwojową stosowaną na całym świecie. Polecana jest w terapii wcześniaków, niemowląt i małych dzieci w naturalny sposób włączona w ich fizjologiczny rytm dnia. Polega na regulacji napięcia mięśniowego oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców ruchowych dziecka. Terapeuta indywidualnie dobiera do dziecka rytm i tempo ćwiczeń i dostarcza mu prawidłowych wrażeń sensorycznych: ruchowych, czuciowych, wzrokowych i słuchowych. Wspomaganie i prowadzenie ruchu odbywa się głównie poprzez ręce terapeuty, ale pomocne są tu również takie sprzęty jak wałki,

Polega na regulacji napięcia mięśniowego oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców ruchowych dziecka. Terapeuta indywidualnie dobiera do dziecka rytm i tempo ćwiczeń i dostarcza mu prawidłowych wrażeń sensorycznych: ruchowych, czuciowych, wzrokowych i słuchowych. Wspomaganie i prowadzenie ruchu odbywa się głównie poprzez ręce terapeuty, ale pomocne są tu również takie sprzęty jak wałki, piłki i kliny. Rehabilitacja niemowląt i małych dzieci odbywa się w obecności rodzica, który uczy się sposobów i metod pracy z dzieckiem: noszenia, karmienia, dbanie o dobrą pozycję podczas odpoczynku i zabawy. Rehabilitacja możliwa jest również w domu dziecka a więc w środowisku które zna i gdzie czuje się bezpieczny. Natomiast rodzice nabywają podczas terapii umiejętności, które mogą wykorzystywać w codziennej opiece nad dzieckiem, co podtrzymuje efekty terapii i rehabilitacji. Indywidualne podejście do każdego pacjenta i ścisła współpraca z rodzicami, pozwalają nam na osiągnięcie optymalnych efektów terapii.

 
Metoda NDT-Bobath wskazana jest dla wcześniaków, dzieci z ciąży ryzyka lub z grupy ryzyka okołoporodowego oraz dzieci i niemowląt z:
 
• wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym,
• asymetrią ustawienia ciała,
• kręczem szyi,
• mózgowym porażeniem dziecięcym,
• opóźnieniami ruchowymi,
• zespołami o podłożu genetycznym (zespół Downa, Williamsa, inne)

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Każdy z nas odbiera otaczający świat za pomocą zmysłów. Następnie układ nerwowy odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe (dotyku, równowagi, czucia głębokiego, węchu, smaku, słuchu), po to by w dalszej kolejności przekazać bodźce do mózgu zamieniając je na konkretne komunikaty i reakcje. Procesy integracji sensorycznej zaczynają się już na etapie życia płodowego, a następnie rozwijają się z największą intensywnością do początków okresu wczesnoszkolnego. Jeżeli na jakimś etapie życia pewne umiejętności nie zostaną rozwinięte, może to skutkować problemami wczesnoszkolnymi w zachowaniu i emocjach dziecka.

Terapia procesów integracji sensorycznej polega na wspólnej zabawie terapeuty z dzieckiem w specjalnie wyposażonej sali, która stymuluje bodźce odbierane przez dziecko w sposób bezpieczny i kontrolowany, „ucząc” układ nerwowy dziecka prawidłowych reakcji i zachowań na bodźce otoczenia. Terapia jest bardzo lubiana przez dzieci, albowiem wykorzystuje zabawę jako naturalny proces nauki dziecka. Terapia jest co do zasady długotrwała, lecz rezultaty leczenia są bardzo często pozytywne, a forma zajęć odbierana przez dzieci jako bardzo atrakcyjna i lubiana. Jest metodą kompleksową, wskazaną dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (np. zespołem Aspergera, autyzmem), jak również polecaną przy problemach z:

 • nadpobudliwością, nadruchliwością lub słabą koncentracją uwagi,
 • obniżonym progiem bólu;
 • wrażliwością na światło, dźwięki, dotyk;
 • niechęcią do kąpieli, mycia, czesania włosów, obcinania paznokci, włosów;
 • problemy z nauką pisania i czytania;
 • brakiem aktywności na placu zabaw;
 • strachem przed huśtaniem się, kręceniem na karuzeli, chorobą lokomocyjną;
 • nieśmiałością, apatycznością, wycofaniem z kontaktów z rówieśnikami;
 • z utrzymaniem równowagi i np. niechęcią do jazdy na rowerze;
 • autoagresją lub agresją wobec innych;
 • opóźnionym rozwojem mowy;
 • osłabionym lub wzmożonym napięciem mięśni;
 • wycofaniem z relacji społecznych.

TERAPIA MANUALNA U DZIECI I NIEMOWLĄT

To terapia stworzona z myślą o Twoim dziecku i jego prawidłowym rozwoju. Doświadczona kadra fizjoterapeutów zbada twoje dziecko i oceni tempo jego rozwoju, postawi diagnozę i zaproponuje zakres terapii. Odpowie również na twoje pytania dotyczące codziennej pielęgnacji. Przy pracy z niemowlęciem fizjoterapeuta zadba o dobór zajęć mających zapewnić prawidłowy rozwój motoryczny dziecka w pierwszym okresie życia oraz terapię manualną poprzez pracę z dzieckiem nad ułożeniem np. miednicy, obręczy barkowej itp.

Wskazaniem do terapii manualnej dla dzieci i niemowląt są schorzenia lub dysfunkcje w obrębie: stawów, mięśni oraz nerwów. Terapię manualną często nazywamy „leczeniem za pomocą rąk”, a wykorzystywana jest do badania oraz leczenia odwracalnych zaburzeń aparatu ruchu. Polecana jest dla dzieci i niemowląt z problemami:

 • w stopie płaskiej i płasko – koślawej oraz w stopie szpotawej, końsko – szpotawej oraz sierpowatej;
 • w zwichnięciu rzepki oraz w zespole bólu rzepkowo – udowego;
 • w dysfunkcjach stawu biodrowego: działanie przeciwbólowe, zwiększenie zakresu ruchomości; mobilizacja rotacji zewnętrznej oraz wewnętrznej;
 • zaburzeniach prawidłowego rozwoju u niemowląt w wyniku dysfunkcji w obrębie stawu krzyżowo-biodrowego, np.: brakujący podpór na jednym łokciu, opóźnione obracanie z leżenia na plecach do leżenia na brzuchu, opóźnione raczkowanie, opóźnione stanie jednonóż;
 • z asymetrią i skoliozą niemowląt;
 • z zaburzeniami oraz dysfunkcjami w stawach głowy, m.in.: bóle głowy, wczesne skoliozy, problemy z postawą, zaburzenia małej i dużej motoryki – dzieci niezręczne (z dyspraksją), dzieci z problemem z równowagą; dzieci z senso-motorycznymi zaburzeniami koordynacji;
 • z dysfunkcjami odcinka piersiowego kręgosłupa, m.in.: zwłóknienie torbielowate, astma oskrzelowa (jako uzupełnienie terapii), skoliozy; u niemowląt: asymetrie, zaburzenia pionizacji, niedobór podporu, zaburzenia w przechodzeniu z leżenia na plecach do leżenia na brzuchu; dzieci płaczące;
 • w jednostkach chorobowych górnego odcinka szyjnego u niemowląt i dzieci: skośnogłowie, skoliozy i asymetrie niemowlęce, mięśniowy kręcz szyi, nabyty kręcz szyi.

KINESIOTAPING DZIECI I NIEMOWLĄT

Kinesiotaping to innowacyjna metoda leczenia używana w fizjoterapii, medycynie sportowej oraz ortopedii. U niemowląt stosuje się ją z dużym powodzeniem, aby wspomagać pracę wybranej grupy mięśni i stawów.

 

 

To metoda szczególnie dedykowana dla maluchów z podwyższonym lub obniżonym napięciem mięśniowym oraz do wspierania i korygowania ich rozwoju ruchowego. Przynosi bardzo dobre rezultaty jako metoda wspomagająca efekty wypracowane podczas terapii. Dziecko czuje stymulację do utrzymywania prawidłowej postawy ciała, np. w czasie zabawy jeszcze przez kilkanaście godzin po aplikacji. Rodzice chwalą sobie również oklejanie stóp niemowlętom przy zaburzeniach ich rozwoju i motoryki. Plastry same w sobie nie są niczym nasączane i nie powodują uczuleń, dlatego są w pełni przyjazne dla dzieci. Nie ograniczają ruchów w czasie zabawy i dziecko może się w nich kąpać.
Stosowane przez nas plastry są najwyższej jakości i mają elastyczność 130–140%, nie ograniczając ruchów dziecka. Wykonane są z bawełny i kleju akrylowego przyjaznego dla ciała, grubością i strukturą przypominają właściwości ludzkiej skóry. Falowana powierzchnia plastrów zapewnia skórze oddychanie i jest odporna na działanie wody. Plastry oddziałują na mięśnie, stawy, układ limfatyczny i nerwowy. Zmniejszają uczucie bólu mięśni i stawów, wspomagają pracę mięśni oraz korygują niewłaściwą pozycję stawu.

Facebook