Pedagog

 

Oferujemy pomoc rodzicom, w przypadku gdy:

 • jesteście zaniepokojeni rozwojem dziecka lub chcecie się upewnić, że jest on prawidłowy,
 • macie trudności w ustaleniu wspólnego stanowiska wychowawczego (ze współmałżonkiem, własnymi rodzicami),
 • macie uczucie przeciążenia rodzicielskimi obowiązkami,
 • nie radzicie sobie w pewnych sytuacjach z dzieckiem (wybuchy złości, histeria, lęki, „bunt dwulatka”, „zachowania agresywne”),
 • w relacji z dzieckiem odczuwacie złość, przygnębienie, niepokój, frustrację,
 • potrzebujecie wskazówek do pracy z dzieckiem.

Terapia obejmuje ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi, koordynację, percepcję wzrokową i słuchową, twórcze myślenie, wyobraźnię oraz naukę wyrażania i kontrolowania emocji, przy użyciu indywidualnie dobranych metod, np.

Jedną z podstawowych metod jest Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

Nazwa „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę tej metody, polegającą na posługiwaniu się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń stosowany w ramach tej metody wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi, tj. w trakcie zabaw. Terapia ruchem rozwija: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metodę stosuje się m.in. w pracy z następującymi grupami dzieci:

 • upośledzonymi umysłowo,
 • autystycznymi,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
 • z niekorzystnych środowisk wychowawczych, np. domów dziecka, rodzin dysfunkcyjnych
 • głuchymi i niewidomymi.

Metoda ruchu rozwijającego jest również wykorzystywana jako etap wstępny do innych zajęć terapeutycznych, np. dla dzieci mających problemy w czytaniu lub pisaniu, bądź jako część szerszej terapii psychologiczno – logopedycznej.

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu (MDS) prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji  i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Metoda sprzyja rozwojowi każdego dziecka. Wielką korzyść odnoszą dzieci w wieku przedszkolnym o opóźnionym rozwodu.

Metoda Gier Dydaktycznych

Metoda gier wykorzystuje gry jako narzędzie zdobywania wiedzy. Dzięki zabawie dziecko niepostrzeżenie nabywa nowe wiadomości i umiejętności, a także utrwala je, jednocześnie dobrze się bawiąc. Urozmaicone ćwiczenia sprawiają dziecku przyjemność i satysfakcję. Gry przebiegają według wcześniej ustalonych zasad. Spełniają ważną rolę uspołeczniającą, zachęcają do tworzenia i przestrzegania reguł oraz uczą umiejętności wygrywania i przegrywania.

Metoda Czytania Globalnego

Stworzona w celu pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, docelowo stosowana jest nie tylko w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – w pracy z dziećmi z normą intelektualną w sposób optymalny stymuluje potencjał mózgu. Metoda czytania globalnego oswaja dziecko z czytaniem wcześniej niż narzuca mu to szkoła. Umożliwia uczenie się bez presji i stresu, co powoduje, że czytanie będzie się kojarzyło dziecku z samymi miłymi rzeczami.

Facebook