Psycholog

Psycholog  zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim.

Pierwsze spotkanie z psychologiem to rozmowa i wywiad z rodzicami.

Później dokonywania jest analiza dokumentacji medycznej oraz obserwacja dziecka w sytuacjach, gdy bawi się swobodnie, wspólna zabawa z terapeutą oraz rozmowa z dzieckiem.

Spotkanie odpowiednio zaplanowane, podczas którego sprawdzane są reakcje dziecka na sytuacje zadaniowe oraz jego umiejętności.

Następnie psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu  z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.

OFERUJEMY PAŃSTWU

– Diagnozę pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, w tym zespołu Aspergera.

– Poradnictwo dla Rodziców

– Terapię indywidualną i grupową.

Zapewniamy:

  1. Indywidualizację programu – każde dziecko postrzegamy jako odrębną jednostkę, stosując terapię dostosowaną do własnych potrzeb dziecka.
  2. Zintegrowanie programu poprzez wszechstronną stymulację dziecka. Wszystkie zajęcia tworzą harmonijną całość.
  3. Jasno sformułowane cele terapii – wskazujemy etapy terapii z uwzględnieniem współpracy pomiędzy dzieckiem – terapeutą – rodzicem.
  4. Wskazanie priorytetów – terapia może być długotrwała, mogą również występować okresy stagnacji i gorszego samopoczucia. Wspólnie z rodzicami zastanawiamy się, co jest dla nas najważniejsze i nad czym pracujemy w pierwszej kolejności. Zbyt duża ilość zadań może przerosnąć dziecko.
  5. Integrację z rówieśnikami oraz wspomaganie osób z problemami w ciągu całego życia
  6. Wykorzystywanie bodźców wzrokowych (stymulacja, podpowiedzi wzrokowe)
  7. Uwzględnianie problemów z obszaru integracji sensorycznej.
Facebook