Psycholog

Psycholog  zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim.

Pierwsze spotkanie z psychologiem to rozmowa i wywiad z rodzicami.

Później dokonywania jest analiza dokumentacji medycznej oraz obserwacja dziecka w sytuacjach, gdy bawi się swobodnie (wspólna zabawa z terapeutą oraz rozmowa z dzieckiem). Sprawdzane są reakcje dziecka podczas zaplanowanych zadań oraz jego umiejętności.

Następnie psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Diagnoza psychologiczna obejmuje zazwyczaj 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu  z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.

OFERUJEMY PAŃSTWU:

konsultację i opiniowanie / terapię indywidualną / terapię grupową

– diagnozę pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (w tym zespołu Aspergera), zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, dysforia płciowa, zaburzenia zachowania

–  wsparcie dla rodzin / poradnictwo dla rodziców

– wsparcie w sytuacjach kryzysowych (śmierć bliskiej osoby, przechodzenie żałoby, rozwód itp.)

– terapię dla dzieci autystycznych (oraz rodzin dziecka autystycznego)

– trening zastępowania agresji

– trening umiejętności społecznych

– wsparcie dla osób transpłciowych (oraz rodzin osoby transpłciowej)

– szeroko rozumiana diagnoza transseksualizmu

– wsparcie podczas procesu uzgadniania płci (m.in. wystawianie opinii psychologicznych, niezbędnych w procesie uzgadniania płci)

Facebook